Pilnuj kosztów, zyski zatroszczą się same o siebie
Andrew Carnegie 

Co w trawie piszczy ...

Felieton /nie tylko/ podatkowy - 21

No i mamy półmetek wakacji i okresu urlopowego. Pogoda raczej sprzyja, a więc kto tylko może, korzysta z uroków polskiego morza lub wybiera wypoczynek w górach. Część naszych rodaków wybiera się za granicę, najczęściej do tzw. ciepłych krajów. A to dlatego, że są właśnie ciepłe i właściwe nigdy nam tam nie grozi nagłe załamanie pogody. Niezależnie od wyboru miejsca wypoczynku; i tu, i tam, spotkamy się z naszymi felietonowymi problemami, bo przecież od podatków nigdzie nie uciekniesz.

Cokolwiek kupisz, a tu ci już drukują paragonik z ceną i z podatkiem. W takich na przykład Włoszech, to bez paragonu aż strach wyjść ze sklepu. Musisz go mieć, bo inaczej Guardia di Finanza /Włoska Policja Podatkowa/ czuwa, i można mieć poważne kłopoty za brak dowodu sprzedaży. To klient z paragonem w ręku ma potwierdzić, że dana transakcja miała miejsce. Tym samym, nie zdarza się, by sprzedawca "zapomniał" nabić na kasie, to co sprzedaje.

U nas jest inaczej, bowiem konsekwencje za sprzedaż bez paragonu z kasy fiskalnej, dotykają wyłącznie sprzedawców. Od plaż polskiego Bałtyku, aż po szczyty Tatr, wędrują więc wzmożone zastępy kontrolerów skarbowych, sprawdzając, czy sprzedaż zarejestrowano na kasie fiskalnej. Trwa prawdziwa wojna podjazdowa, kto kogo przechytrzy; sprzedawca kontrolerów, czy kontrolerzy sprzedawców.

I po co ta maskarada? Po co te specjalne akcje i nasilone kontrole w tym właśnie okresie? Przecież może być normalniej, a więc tak jak w innych krajach, nie tylko słoneczną Italię, mając tu na uwadze. Poza tym, naszym urzędnikom skarbowym, też należy się udany letni urlop, a nie tylko udany wynik kontroli.


Felieton /nie tylko/ podatkowy - 20

Jesteśmy po I turze głosowania na Prezydenta RP, która – jak można było przypuszczać – nie przyniosła rozstrzygnięcia. W II turze, w wyborczych szrankach wystąpią dwaj kandydaci i jeden z nich obejmie funkcję głowy Państwa. Głowa ta musi być na tyle skuteczna, by w zróżnicowanym, polskim społeczeństwie – sprostać wielu zadaniom, nie tylko tym reprezentacyjnym, związanym wyłącznie z "żyrandolami" zawieszonymi w Pałacu. Prezydent RP ma także do spełnienia wiele funkcji związanych z funkcjonowanie polityki finansowej Państwa, w tym również odnoszących się do systemu podatkowego. Może przecież zgłaszać inicjatywy ustawodawcze, ale też wetować ustawy, wydawać zarządzenia i rozporządzenia, ogłaszać referenda, wygłaszać orędzia, czy wreszcie stosować prawo łaski, także w sprawach podatkowych.

Niestety, jak wskazuje praktyka – możliwości te, w zakresie poprawy systemu podatkowego w Polsce, nie były raczej domeną Pałacu Namiestnikowskiego, choć moim zdaniem powinny. Dlatego też przed ostatecznym wyborem, słusznym wydają się pytania do kandydatów, odnoszące się do interesującej nas problematyki. Dobrze byłoby wiedzieć; czy kandydat na Prezydenta chce, może i potrafi wykorzystać swe uprawnienia dla poprawy systemu podatkowego i jakie konkretne działania zamierza w tej mierze zrealizować.

Tymczasem ta sfera, jedna z najważniejszych dla każdego państwa, traktowana jest w kampanii prezydenckiej jakby poza nawiasem. Z wypowiedzi kandydatów na ogół nie wynika, by mieli coś konkretnego do zaoferowania. Niezależnie od tego, na wybory Głowy Państwa iść wypada, wszak to nasze obywatelskie uprawnienie.

Poza tym, my – podatnicy, musimy podejmować decyzje wyborcze, także pod kątem wyboru jednego z dwóch kandydatów i oddać głos na tego, który stwarza większe nadzieje na poprawę naszego podatkowego, wcale niełatwego życia.


Felieton /nie tylko/ podatkowy - 19

Nie minął jeszcze ból po katastrofie pod Smoleńskiem, a tu już następny dramat - powódź, i to znów tysiąclecia. Można się obwiniać; za brak ubezpieczenia, za stan wałów przeciwpowodziowych, nieskuteczność monitorowania pogody, czy też zbyt późne ostrzeganie ludności. Ale tak naprawdę, żywioł jest nieobliczalny, a jego skutki – trudne są do przewidzenia.

Nasz system podatkowy posiada pewne rozwiązania, które – w jakimś tam stopniu - ułatwiają powodzianom powrót do normalności. Mogą oni wnioskować o odroczenia, umorzenia, czy rozłożenia na raty podatków. Poszkodowani, otrzymujący zapomogi i pomoc materialną, korzystają ze zwolnień podatkowych. Zniszczenie, likwidację oraz niedobór towarów, można korzystnie wykazać jako stratę bez skutków podatkowych. Niestety, zalaną lub zniszczoną dokumentację, przedsiębiorcy muszą odtwarzać.

Kataklizmy, na szczęście – nie trwają wiecznie. Po powodzi przychodzi czas odbudowy, tej materialnej, jak i moralnej. Jak twierdzą specjaliści – powódź w niewielkim stopniu wpłynie na gospodarkę naszego kraju. Musimy znaleźć miliardy na pomoc bezpośrednią dla poszkodowanych, na odbudowę i na wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej. Wydane środki wrócą na rynek w postaci podatków czy zatrudnienia ludzi. Wpłyną też na przyspieszenie produkcji związanej z odbudową domów, dróg, mostów, szkół i zakładów pracy.

Najważniejsze, by z tego kataklizmu wyciągać odpowiednie wnioski; by wreszcie uruchomić kompleksowy program przeciwpowodziowy, którego wprowadzenie od dawna postulowano. I co ? I nic !

U nas jest tak, że działania są widoczne, kiedy jest już za późno, a wtedy – nawet największe poświęcenie służb przeciwpowodziowych i całej ludności bywa zwykle chaotyczne i doraźne, i niewiele daje.

Dlatego potrzeba nam czynu i refleksji ... i mądrości, także tej, czerpanej z poezji J. Kochanowskiego, który dawno już ostrzegał, by Polak mógł się nią wykazać – zarówno przed jak i po szkodzie.


Felieton /nie tylko/ podatkowy - 18

10.04.2010r.
Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem.
Ginie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i jego małżonka.

Giną wszyscy, pozostali członkowie polskiej delegacji na uroczystości katyńskie, a wśród nich - ostatni Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski, dowódcy polskich sił zbrojnych, ministrowie, parlamentarzyści oraz osoby towarzyszące.

Ta, niespotykana w skali świata tragedia, w wyniku której jedno państwo, traci część politycznej i intelektualnej elity w tak wielkim rozmiarze, nakazuje pochylić głowy nad wielkim dramatem i bezgranicznym bólem rodzin – ofiar tej katastrofy.

Ten ból i rozpacz dotyka również nas – wszystkich Polaków, którzy mimo bieżących waśni, kłótni i sporów - dajemy w tych dniach przykład jedności i wspólnoty naszych narodowych interesów. Oby ten dramat, oprócz bólu i rozpaczy – dał nam impuls do głębszych refleksji nad sensem istnienia, przemijania oraz budowania przyszłości, opartej na tym, co łączy, a nie dzieli; do poszukiwania zgody i pojednania w naszym krótkim i niepewnym życiu. Trwa żałoba narodowa, po której Polska – trwać będzie nadal. Od nas zależy, by smoleńska tragedia, nie była tylko kolejną datą polskich, narodowych nieszczęść.

Łączymy się z Rodzinami Ofiar, składając im kondolencje i szczere słowa współczucia.
Oddajemy hołd tragicznie Zmarłym.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !