O CZYM PAMIĘTAĆ

Biuro Podatkowe

JESTEŚ TU

MAXimWażne terminy rozwinięcie › O czym należy pamiętać
O czym należy pamiętać
W tym miejscu znajdziecie Państwo informacje o datach, które nakładają na nas pewne obowiązki wynikające z przepisów prawa polskiego, kodeksów i ustaw.

Ważne terminy, o których należy pamiętać.

5 dzień m-ca:

 • termin złożenia deklaracji i wpłaty składki ZUS przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze;

7 dzień m-ca:

 • termin zapłaty podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej;
 • termin zapłaty podatku dochodowego pobranego od wypłaconych w poprzednim m-cu dochodu z tyt. odsetek, należności licencyjnych, dywidend i innych przychodów z tyt. udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce;

10 dzień m-ca:

 • termin złożenia deklaracji i wpłaty składki ZUS dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników;
 • przed 10-tym stycznia - termin ostateczny do złożenia przez pracowników oświadczenia (PIT-12) upoważniającego zakład pracy do rocznego obliczenia podatku dochodowego;
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT od m-ca następującego po m-cu przekroczenia tzw. progu podatkowego;

15 dzień m-ca:

 • termin złożenia deklaracji i wpłaty składki ZUS przez płatników zatrudniających pracowników;
 • miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;

20 dzień m-ca:

 • termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • termin wpłaty zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych;
 • termin wpłaty na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • termin wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z tyt. umów zleceń i o dzieło;
 • termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych;
 • termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą /PIT-5,PIT-5L/ termin wpłaty składki na PFRON;
 • styczeń - termin wpłaty zaliczki za grudzień

25 dzień m-ca:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT/-7/;
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego;
 • rozliczenie kwartalne podatku VAT/-7K/ w m-cach: IV, VII, X ,I następnego roku;

Ostatni dzień miesiąca:

Styczeń:

 • termin do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania;
 • termin rozliczenia rocznego dla podatników opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego;
 • termin złożenia deklaracji PIT-4R;
 • termin przekazania do ZUS informacji za rok poprzedni danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA);

Luty:

 • termin złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego o wyborze (rezygnacji z) uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • termin dokonania i przekazania do urzędu przez płatnika rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-40;
 • termin przekazania pracownikowi i urzędowi skarbowemu informacji:
  * o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w ubiegłym roku PIT-11/-8B;
  * o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężn. PIT-8C;
  * o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S;

Marzec:

 • termin złożenia przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych urzędom skarbowym zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w poprzednim roku podatkowym;

Kwiecień:

 • ostateczny termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym (PIT-36,36L,37) i ewent. zapłaty podatku;

Maj:

 • termin wpłaty pierwszej raty odpisu na ZFŚS;

Wrzesień:

 • termin wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS;

Listopad:

 • termin złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-6;
 • termin wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2009 r. i za grudzień 2009 r. (w wysokości zaliczki należnej za listopad 2009 r.)

Grudzień:

 • termin wpłaty podatku (karta podatkowa) za grudzień br.
 
aidia multimedia
© 2019
Biuro Podatkowe "MAXim" ZPChr Czesław Piątek
ul. Kaliska 83b, 87-800 Włocławek
tel.: +48 54 413-35-31,  fax: +48 54 413-35-33
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Doradca Podatkowy Czesław Piątek, numer wpisu