Pilnuj kosztów, zyski zatroszczą się same o siebie
Andrew Carnegie 

W czym pomagamy ...

Do podstawowych usług świadczonych na rzecz zleceniodawców należy prowadzenie i sporządzanie:

 • obsługi prawnej w zakresie prawa podatkowego
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
 • ewidencji z zakresu podatku VAT i akcyzy
 • ksiąg handlowych wraz ze sporządzeniem bilansu i jego weryfikacją
 • deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz akcyzowego
 • rozliczeń składek ZUS podatników i ich pracowników
 • spraw kadrowych pracowników zleceniodawcy
 • rocznych zeznań podatkowych
 • usługi z zakresu spraw dot. Ordynacji Podatkowej i innych zleceń
 • odwołań i skarg

Zakres naszych usług może być dostosowany do szczególnych wymagań naszych Klientów.

Oferujemy również pełny zakres usług firmom zagranicznym pragnącym wejść na polski rynek.

Nasza firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu konsekwencji ewentualnych błędów księgowych.